Ausstellung Herning Nordic-Dog-Show (DK) 13.11.2021


Giaccherini degli Orsi del Brenta

Katalognr: 123
Bewertung: SG4
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Bra storlek, fine proportioner, bra bredde i skalle och nosparti, aningen store lite runde øgon stør udtrykket, bra hals, behøver endnu at plane ud i sin overlinje, lite kanp vinklat i sit knæ, passende benstammer, gode vinklar frem, fine tassar, bra pels, rør sig smalt bak, och instabilt frem.

Amayasnufhouse Be My Coco Chanel

Katalognr: 1203
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: BIK, Best Baby
Bericht: Herlig hvalp, fint huvud och uttryck, bra overlinje, noget rak i overarmsvinklan, bra brystkorg, fantastiske benstammer, utmærkt pels, ren i den hvide farve, rør sig bra bak och fron sidan, ok frem.

Amayasnufhouse Allways A Star Is Born

Katalognr: 1204
Bewertung: vv2
Klasse: Baby
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Fin hvalp, bra huvud och uttryk, bra ryg och kors, noget rak i overarmsvinklan, passende benstammer, hvalppels, fine haser, rør sig hvalpigt, men ok det man ser.

Schimos It´s Allright, Ma

Katalognr: 1205
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: BIK, Best Puppy
Bericht: 6 mdr. bra storlek, fin skalle-nosparti, endnu lite store øron, bra øgon, utmærkt hals, ryg, och, kors, noget rak i overarmsvinklan, utmærket vinkler bak med fine haser, velformet brystkorg, utmærkt benstammer, bra ben och tassar, fin pels, rør sig med fint harmonisk steg fron sidan, parallel bak, endnu lite instabilt frem.

Fagergärds How To Make A Star

Katalognr: 1206
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: 8 mdr. bra skalle-nos, noget store runde øgon stør uttrycket, vellagte skuldre, bar vinklar frem och bak, bra forbryst och brystkorg, fint lendparti, lave haser, lovende pels, vises i noget høgt huld, rør sig bra fron sidan och bak, tåer noget ind frem.

Cannon Bears You´re Just Too Late

Katalognr: 1207
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, Junior-CERT, CERT-R
Bericht: 15 mdr. substansfuld, junior, av utmerkt typ, bra skalle-nos, fint uttryk, utmerkt overlinje, bra skuldre, noget rak i overarment, utmerkte vinklar bak, velformet brystkorg, herlige benstammer, fine tassar, lave haser, utmerkt pels, velpræsentere, rør sig med fint steg.

Star Qualitys Waka Waka

Katalognr: 1208
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Han med fine proportioner, højde-længde, bra huvud och uttryk, utmærkede øgon, tilstrækkelig hals, bra ryg och kors, noget rak i overarmsvinklen, utmærkte vinklar bak, fine bestammer och tasser, udmærket pelskvalitet, rør sig bra fron sidan, med langt steg, ok bak, endnu instabil frem.

Star Qualitys Stole The Show

Katalognr: 1209
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Han af udmærket type, bra skalle-nos, skulle kunne være lite tørrere, goda vinklar frem och bak, bra ryg och kors, udmærkede benstammer, udmærkede tassar, velformet brystkorg, bra i lenden, fin pels, rør sig bra fron sidan och bak, endnu lite løst frem.

Cannon Bears Whisky And Cocaine

Katalognr: 1210
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: 15 mdr. af udmærket type, fine proportioner højde-længde, bra huvud och udtryk, lite store øron, udmærket hals, ryg och kors, bra skuldre, lite rak overarmvinkel, udmærkede vinklar bak, fine lave haser, kunne have lite mer forbryst, velformet brystkorg, udmærkede benstammer, udmærket pels, rør sig bra fron sidan, lite tæt bak, ok frem.

Mount Pearls Mister Nash

Katalognr: 1211
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Han av utmerkt typ, fint huvud, udmærkede øgon, fine små øron, bra nosparti, udmærkedt overlinje, vellagte skuldre, med goda vinklar frem och bak, bra bryst och brystkjorg, benstammer och tassar, lave haser, udmærket pelskvalitet, rør sig bra fron sidan och bak, ok frem.

Schimos Highway 61 Revisited

Katalognr: 1212
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Substansfuld, han av utmerkt storlek och typ, bra skalle-nos, utmærkte øgon, herligt uttryk, en aningen mycket læbe, bra hals, vellagte skuldre, bra forbryst, goda vinklar fem och bak, bra brystkorg, udmærkede benstammer, fine tasser, lave haser, udmærket pels, rør sig lite trangt bak, bra steg, lite svajigt frem.

Fagergärds Fight My Dust

Katalognr: 1213
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Udmærket typ, bra skalle-nos, skulle kunne være lite tørrere, ha noget mørkere øgon, bra øron, udmærket hals, ryg, kors, vellagte skuldre, bra forbryst och brystkorg, vinklar, benstammer och tasser, fin pels, rør sig bra fron sidan, rør sig lite smalt bak, ok frem.

Peter Pan de la Platière des Avaux

Katalognr: 1214
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, CERT, 3.BHK
Bericht: Han af udmærket typ, med fine proportioner, højde-længde, bra skalle-nosparti, med fine øgon, uttryk, bra øron, udmærket toplinje, gode skuldre, gode vinklar frem och bak, velformet brystkorg, bra benstammer, fine tasser, lave haser, udmærket pels, rør sig med udmærket steg fron sidan, velbåren svans, noget hastrang bak, ok frem.

Bikkjehaugens Vetle van Gogh

Katalognr: 1215
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Reel han, bra huvud och udtryk, fine øgon, kunne være lite tørrrere, bra øron, udmærket hals, goda vinklar frem och bak, kunne have lite mere bredde mellem fremben, bra brystkorg, udmærkede benstammer, lave haser, fine tassar, rør sig bra front sidan, rør sig lite smalt bak och frem, och endnu ustabilt, snygg hudn stående som taber lite i rørelse.

Luna Tangs Gastong

Katalognr: 1216
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Han av bra storlek, fint huvud och uttryk, bra nosparti, bra hals, ryg och kors, noget knap i sin overarmsvinkel, udmærkede vinkler bak, velformet brystkorg, noget lang i lænden, bra benstammer, lave haser, bra pels, rør sig bra i fron sidan, lite smalt bak och frem.

Traneborgens Jetblack Jesse

Katalognr: 1217
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Han av utmerkt typ, fint huvud och udtryk, utmærket kønspræg, bra hals, ryg och kors, goda vinklar frem och bag, bra forbryst och brystkorg, udmærkede benstammer, fine haser och tassar och pels, rør sig med fint flyd i fron sidan, parallelt bak, tåer ind lite frem, lite smalt.

Moonshinelovers Yes I´m A Bear

Katalognr: 1218
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Stor substansfuld, med fine proportioner; højde-længde, kraftfuldt huvud, fint udtryk, bra øgon, bra hals, ryg och kors, bra skuldre, noget rak i overarmsvinklen, kunne have mere forbryst, velformet brystkorg, udmærkede vinklar bak, lave haser, fanstastiske benstammer, samlede fine tassar, udmærket pels, rør sig ok fron sidan, lite smalt bak, lite smalt frem.

Chateaunewf´N Nakiskas Monpertuis

Katalognr: 1219
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Han av udmærket type, kraftfuldt huvud, udmærkede øgon, øron, fin overlinje, goda vinklar frem och bak, bra brystkorg, udmærkede benstammer, fina tassar, bra pels, rør sig med bra steg, velbalanceret, parallel bak, bra frem.

Bikkjehaugens Run Forest Run

Katalognr: 1220
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Champion han av udmærket typ, bra huvud och udtryk, udmærket topline, goda vinklar frem, udmærkede bak, bra ben och tasser, bra pels, rør sig med bra steg fron sidan, ok frem, lite trangt bak.

Cannon Bears Can Happen Twice

Katalognr: 1221
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: 3 årig han, fint huvud och udtryk, uregel bid, bra hals, noget mjuk i sin overlinje, bra kors och svans, goda vinklar frem och bak, bra benstammer, fine tassar och pels, på dagen i noget lavt huld, rør sig bra i fron sidan, lite smalt frem, tåer ind.

Cannon Bears If I Ask You

Katalognr: 1222
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, Nordic-CAC, 1.BHK, BOB
Bericht: Han med fine proportioner, bra storlek, bra huvud, fina øgon, bra udtryk, bra hals, ryg och kors, goda vinklar frem och bak, forbryst och brystkorg, ok, kort i lænden, udmærkede benstammer, fine tasser, bra haser, udmærket pels, rør sig med fint steg i fron sidan, rør sig paralllet bak, lite svajigt frem.

Ohois Vanilla Sky

Katalognr: 1223
Bewertung: fehlt
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)

Cannon Bears Follow Your Lifelines

Katalognr: 1224
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, 4.BHK
Bericht: Champion han av udmærket type, storlek och substans, fint huvud och udtryk, udmærket hals, ryg och kors, udmærket forbryst, brystkorg, udmærkede benstammer, fine samlede tassar, bra pels, rør sig velbalanceret fron sidan och bak, bra frem.

Cannon Bears Make Us Believe

Katalognr: 1225
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Champion han av udmærket type, kraftfuldt huvud, udmærkede øgon, fine øron, bra over- och underlinje, velvinklat både for och bra, med bra forbryst och brystkorg, passende benstammer, fine tassar, bra pels, rør sig bra i fron sidan och bak, lite svajigt frem.

Cannon Bears Where Do We Go

Katalognr: 1226
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Substansfuld championn han, med fine proportioner højde-længde, øgon kunne være lite mørkere, lite blød udmærket topline, goda vinklar frem och bak, bra forbryst och brystkorg, bra benstammer och tasser, pels ok, rør sig bra i fron sidan och bak, tåer ind lite frem.

Wave Seekers Shoot for The Moon

Katalognr: 1227
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Reel champion han av udmærket type, bra huvud och udtryk, udmærket overlinje, noget knapvinklar overarme, udmærket vinklat bak, bra benstrammer, fine tasser, lave haser, udmærket pels, rør sig bra i fron sidan, smalt bak, mycket smalt frem.

Chiqui Bears Hhagbart

Katalognr: 1228
Bewertung: fehlt
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)

Cannon Bears Playing Our Song

Katalognr: 1229
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, Nordic-CERT-R, 2.BHK
Bericht: Substansfuld champion han av udmærket typ, herligt huvud, udmærket kønspræg, fint udtryk, udmærket topline, vellagte skuldre, goda vinkklar både frem och bak, bra forbryst, velformet brystkorg, stærkt lændeparti, udmærkede benstammer, samlede fine tassar, lave haser, udmærket pels, rent hvidt i det hvide, rør sig med udmærket steg i fron sidan, velbalanceret, noget smalt bak, tilrækkeligt stabilt fremme.

Mermaids Pride Ilan

Katalognr: 1230
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Velbibeholden veteran han, bra skalle-nos, fint udtryk, bra hals, ryg och kors, noget rak overarmsvinkel, udmærkede vinklar bak, udmærkede benstammer, fine tasser, bra pels, rør sig med bra energi, tåer ind frem, ok bak.

Cannon Bears Dancing In The Rain

Katalognr: 1232
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)

Cannon Bears With Lots of Champagne

Katalognr: 1233
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, CERT, Nordic-CAC, 1.BTK, BOS
Bericht: Substansfuld junior tik av udmærket type, fint huvud och udtryk, udmærket overlinje, gode vinklar frem och bak, tilrækkelig forbryst, velformet brystkorg, bra benstammer, fine tassar, rør sig med udmærket steglængd, parallel bak, ok frem tåer ind lite, bra pels.

Star Qualitys Senorita

Katalognr: 1234
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Bra huvud och udtryk, fine øgon, udmærket hals, lite mjuk i sin overlinje, lite rak i sin overarmsvinkel, lite knap i sin knævinkel, passende benstammer, lite plate tassar, bra pels, rør sig mycket smalt bak, lite instabilt frem.

Fagergärds Golden Jasmin

Katalognr: 1235
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Bra storlek, bra skalle-nosparti, noget store runde øgon som kunne være lite mørkere, bra hals, på dagen lite overbyg, gode vinklar frem och bak, bra benstammer och tassar, rør sig ok fron sidan och bak, lite smalt frem, pels ok.

Moonshinelovers Berta

Katalognr: 1236
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Fint huvud och udtryk, bra øgon, udmærket hals, lite mjuk och svag i rygge, bra ryg och svans, goda vinklar frem och bak, bra forbryst och brystkorg, benstammer och tasser, bra pels, rør sig trangt bak, endnu lite løst frem, gir et noget lavtstillet indtryk.

Fagergärds Fare from The Shallow

Katalognr: 1237
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Tik av udmærkt type, kunne ha lite mer stop, udmærkede øgon, herligt udtryk, fint nosparti, tilrækkelig hals, bra ryg och kors, bra vinklar frem och bak, bra benstammer och tassar, bra pels, rør sig bra i fron sidan, med bra steg, lite smalt bak, tåer ind lite frem.

Ursulas Fanni On Fifth Avenue

Katalognr: 1238
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)

Traneborgens I Am The One And Only

Katalognr: 1239
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)

Newf-Dreams Rita

Katalognr: 1240
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Jan Herngren (S)

Newf-Bears Beloved Brandy

Katalognr: 1241
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, CERT-R, Nordic-CAC-R, 2.BTK
Bericht: Substansfuld champion tik av udmærket storlek och typ, herligt huved och udtryk udmærket topline, goda vinklar frem och balk udmærkede benstammer och tasser, och pels, rør sig med fint flyd i sit steg, harmonisk och stabilt.

Schimos Born To Be Wild

Katalognr: 1242
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Stor tik, bra huvud och udtryk, bra hals, ryg och kors, noget lang i lænden, lite knap vinklat frem, ok bak, bra benstammer och tassar, tåer ind frem, rør sig bra i fron sidan och bak, bra pels.

Cannon Bears Solid Like A Jewel

Katalognr: 1243
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, 3.BTK
Bericht: Substansfuld velkonstrueret cahmpion tik av udmærket typ, bra huvud och udtryk, udmærket topline, goda vinklar frem och bak, bra benstammer och tassar, pels och tekning, rør sig med bra steg, velbalanceret, parallel bak, stabilt frem.

Schimos Buffy Sainte-Marie

Katalognr: 1244
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Champion tik, udmærket storlek, bra huvud och udtryk, fin hals, noget sænkt i sin ryg i dag, goda vinklar frem och bak, udmærkede benstammer, fine tassar, rør sig med bra steg længd, parallel bak, lite smalt frem, tåer ind. Pels i fældning.

Fairweathers Coco Noire of Powwow

Katalognr: 1245
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Tik av udmærket typ, bra skalle-nos, aningen runde øgon, stør indtrykket lite, udmærket hals, ryg och kors, noget knapt vinklet i overarmen, ok vinklate bak, udmærkede benstammer, bra tassar, pels. rør sig med bra steg længd, lite smalt frem, ok bak.

Moonshinelovers Heavenly Laylah

Katalognr: 1246
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Champion tik av udmærket typ, bra huvud och udtryk, udmlærket topline, velvinklat både frem och bak, bra forbryst och brystkorg, bra benstammer och tassar, bra pels, rør sig velbalanceret, lite smalt bak, tåer ind lite frem.

Bikkjehaugens Jenny

Katalognr: 1247
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Substansfuld reel champion tik av udmærket typ, bra huvud och udtryk, noget lite mørke øgon, udmærket topline, velvinklat både frem och bak, med bra forbryst och brystkorg, udmærkede benstammer, fine tassar och lave haser, rør sig med bra steg længd, lite smalt bak, ok frem.

Schimos Corrine, Corrina

Katalognr: 1248
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Substansfuld champiom tik av udmærket tuype, bra huvud och udtryk, lite mjuk i sin overlinje, velformet brystkorg, bra benstammer, fine tassar, rør sig med bra steg fron sidan, parallel bak, tåer ind frem, pels ok.

Wave Seekers Moon Ballerina

Katalognr: 1249
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Championtik av utmørkt typ, bra stall och nos skulle vara lite mer pigmenterad på løpparna utmøkrt æverlinje goda vinklar fram och bak fin stomme och tassar utmøkrt pølskvalitet rær sig smalt bak tåar in fram

Schimos Eileen Aaron

Katalognr: 1250
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Championtyp av utmørkt typ hørligt huvud och uttryck utmørkt æverlinje goda vinklar fram och bak utmørkt stomme fina tassar bra pøls rær sig med utmøkrt stegløngd tåar in och lite slarvigt fram

Lasydogs Hakuna Matata

Katalognr: 1251
Bewertung: Vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Jan Herngren (S)
Bericht: Championtik med fina proportioner och hæjdløngd fint huvud och uttryck goda vinklar fram och bak kort løndparti bra færbræst och bræstkorg ben tassar och pølsrær sig ok från sidan lite hæg svans lite smalt bak tåar in lite fram bra pøls

Wave Seekers Goodnight Moon

Katalognr: 1252
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Jan Herngren (S)
Anwartschaft: CK, 4.BTK, BIK, Best Veteran
Bericht: Vøl bibehållen veterantik av utmørkt typ hørligt huvud och uttryck utmørkt topline goda vinklar fram och bak utmøkrt benstomme fina hasar bra tassar ok færbræst och vøldormad bræstkorg kort i lønden utmørkt pøls rær sig bra ifrån sidan parallell bak tåar in fram