Ausstellung Wieze CAC (B) 22.05.2022


Ruben Black Brothers

Katalognr: 744
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Paul Jentgen (L)
Anwartschaft: Best Baby

Bleid

Katalognr: 745
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Paul Jentgen (L)

Sire Richard de la Baie de Pempoul

Katalognr: 746
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Paul Jentgen (L)
Anwartschaft: Best Junior

Duke van het Hoogveen

Katalognr: 747
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Paul Jentgen (L)
Anwartschaft: CAC-R

Mablaikas Shocking Blue

Katalognr: 748
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Paul Jentgen (L)

Ursus Arctos van de Waterschans

Katalognr: 749
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Paul Jentgen (L)
Anwartschaft: CAC, BOB

Ulrieke de Zandvijver

Katalognr: 750
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Paul Jentgen (L)

Dar Lukinograda Infinity

Katalognr: 751
Bewertung: SG2
Klasse: Jugend
Richter: Paul Jentgen (L)

Uvanda de Zandvijver

Katalognr: 752
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Paul Jentgen (L)

Thickish Newfoundland Looking for An Angel

Katalognr: 753
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Paul Jentgen (L)
Anwartschaft: CAC, BOS