Ausstellung Tvaaker (S) 08.07.2017


Cle Bas Wild Hanock

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 3.BHK, CERT-R

Auroranewfs Boss

Katalognr: 2
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK

Disoranto Pact for A Purpose

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Stääv (S)

Newettas Great Pretender

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 2.BHK, CERT

Cayzencles Excellent Emille

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK

Cayzencles Expensive Edison

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB

Gunder av Kamperhaugbamsen

Katalognr: 7
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK

Cle Bas Ralph Lauren

Katalognr: 8
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 4.BHK

Cayzencles Dark Legend af Diezel

Katalognr: 9
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK

Auroranewfs Born To Be Mine

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jan Stääv (S)

Ohois Stars Are Blue

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, R.CERT

Bikkjehaugens Gunnhild

Katalognr: 12
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK

Cayzencles Exotic Electra

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 4.BTK, CERT

Cle Bas Sweetheart

Katalognr: 14
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Jan Stääv (S)

Cle Bas Roxette

Katalognr: 15
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 2.BTK

Cayzencles Duchess Diiwa de Lux

Katalognr: 16
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, BOB

Auroranewfs Alfa Carinae

Katalognr: 17
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK

Björnebandens Venus de Milo

Katalognr: 18
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Jan Stääv (S)
Anwartschaft: CK, 3.BTK