Ausstellung Trondheim CACIB (N) 30.06.2018


Bikkjehaugens Imre Teodor

Katalognr: 1626
Bewertung: ohne Bewertung
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 2.5 år, masku hode/uttr, meget god skalle, stopp, godt utfylt snuteparti, aning lyse øyne, gode åpne nesebor, sterk nakke, kan styrke o.linje, godt kryss, mangler fortsatt noe forbryst, god benst, god lengde på brystkassen, velv, ganske lave haser, beklageligvis får han ikke strukket ut bev idag, derfor premieringen, utm temp.

Coolbears Cartoon Hero

Katalognr: 1627
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, CERT, 3.BHK
Bericht: Snart 3 år, masku hann, masku hode/uttr, god skalle, markert stopp, ok utfylt snuteparti, brune øyne, store åpne nesebor, gode kroppsprop, mangler fortsatt forbryst, velv, god benst, ganske lave haser, sterk nakke, god o.linje, ok kryss, ønsker bedre musklet i lår, gode steg, noe løs frem, ok pels, utm temp, noe høy haleføring.

Threeponds Old Time Rock N Roll

Katalognr: 1628
Bewertung: SG2
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 3.5 år, masku hode/uttr, ønsker noe mer bredde i skalle samt snuteparti, markert stopp, mørke øyne, store åpne nesebor, ønsker noe mer bredde i underkjeve, noe lavt ans ører, meget god kropp, sterk nakke, ønsker strammere o.linje, ok kryss, mangler i forbryst, noe kort brystkasse, god benst, ønsker sterkere mellomhender, bev med gode steg, men fortsatt løs i front, meget god pelskval, noe kort hale, utm temp.

Bikkjehaugens Lukas

Katalognr: 1629
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 2.BHK, CACIB-R
Bericht: 2,5 år, masku hann, utm typ, masku hode/uttr, god skalle, markert stopp, utfylt snuteparti, god bredde i underkjeve, sterk nakke/ overlinje, noe avfallende kryss, mangler i forbryst, god lengde på brystkasse, kraftig benst, bev med gode.steg, aning høy haleføring, noe løs frem, ok pels, utm temp.

Skippers All Right

Katalognr: 1631
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, CACIB, BOB
Bericht: Masku hann, utm typ, masku hode/uttr, god skalle, markert stopp, utm snuteparti og bredde i underkjeve, mørke øyne, meget gode kroppsprop, sterk nakke og overlinje, godt kryss, godt frambryst, god lengde på brystkassa, meget kraftig benst, velv, bev m/ gode steg, utm temp, meget god pels.

Bikkjehaugens Edvin

Katalognr: 1632
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 4 år masku hode/uttr, god skalle, markert stopp, utfylt snuteparti, god bredde i underkjeve, store åpne nesebor, mørke øyne, ønsker at hode generelt noe mer utfylt, løst skinn og rynker, sterk nakke, overlinje, meget godt kryss, mangler i forbryst, god lengde i brystkasse, sterk benst, noe lang i kroppen, bev m lange steg, noe løs frem, meget god pels, utm temp.

Coolbears Ecco of The Morning Rain

Katalognr: 1633
Bewertung: SG2
Klasse: Zwischen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 19 mnd, fem tispe, fem hode/uttr, gos skalle, markert stopp, snute i prop med skalle, aning lyse øyne, store åpne nesebor, noe uregelmessig bitt, god nakke, skal fortsatt styrke overarmen, meget godt kryss, mangler i forbryst, lang brystkasse, god benst, skal styrke mellomhender, velv, bev m lange steg, noe høy haleføring, meget godt temp, full av fart.

Schimos Chimes of Freedom

Katalognr: 1634
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: Feminin ung tispe, skal fortsatt utv, ønsker noe mer bredde i skalle, og snuteparti, noe lavt ørefeste, mørke øyne, god bredde på underkjeve, god str på kroppsprop, god lengde på nakke, skal styrke o.linje, meget godt kryss, mangler i forbryst, ønsker noe mer lengde på brystkasse, god benst, lave haser, bev med gode steg, noe løs frem, god pels, utm temp.

Bärenhjelms Beautiful Beloved Bella

Katalognr: 1635
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 27 mnd, fem tispe, fem hode/uttr, utfylt skalle, markert stopp, snuteparti i prop med skalle, sunne øyne, store åpne nesebor, meget god str, og kroppsprop, sterk nakke og o.linje godt kryss, mangler i forbryst, noe flat brystkasse, god lengde, meget kraftig benst, noe korte steg bak fra siden, smal frem og bak, fortsatt noe sleivende bev, ok pels, utm temp, trenger fortsatt tid.

Modumpotenes Inga Duppedittdottir

Katalognr: 1636
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: Fem tispe, fem hode/uttr, god skalle, markert stopp, ønsker noe mer fylde og dybde i snuteparti, sunne øyne, gode åpne nesebor, meget gode kroppsprop, god nakke og o.linje for alder, godt kryss, mangler i forbryst, meget god lengde, god benst, godt vinklet frem, og bak, lave haser, meget god pels, bev m gode steg, fortsatt løs frem, utm temp.

Schimos Boots of Spanish Leather

Katalognr: 1637
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 2,5 år. stor tispe, allikevel fem hode/uttr, god skalle, markert stopp, godt utfylt snuteparti, gode åpne nesebor, sterk nakke og o.line, meget godt kryss, mangler i forbryst, lang brystkasse, god benst, velv, ok pels, bølget, bev med gode steg fra siden, noe vid frem, meget godt temp.

Bikkjehaugens Lykketroll

Katalognr: 1638
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, CERT, 2.BTK, CACIB-R
Bericht: 2 år, fem tispe, fem hode/uttr, meget god sakalle, markert stopp, snute i prop med skalle, mørke øyne, gode åpne nesebor, god nakke/o.line, kryss, mengler i forbryst, god lengde, meget god benst, velv, MEGET gode steg, bev parallellt, meget god pels, utm temp, velvist.

Coolbears Cool Creation

Katalognr: 1639
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: Snart 3 år, fem tispe, fem hode/uttr, god skalle, markert stopp, godt snuteparti, noe flat underkjeve, mangler i forbryst, noe kort brystkasse, god benst, noe svake mellomhender, bev med gode steg, men noe fortsatt løs i front, ok pels, utm temp.

Schimos Blowin´ In The Wind

Katalognr: 1640
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, R.CERT
Bericht: 2,5 år, fem tispe, fem hode/uttr, god skalle, markert stopp, utfylt snuteparti, gode åpne nesebor, velpl ører, en aning preget i ansiktet etter oprasjon, sterk nakke, overlinje, meget godt kryss, godt forbryst, gfod lengde, benst, velv, meget god pels, utm temp, bev seg godt.

Bikkjehaugens Miss Magda

Katalognr: 1641
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 4.BTK
Bericht: 2 år, fem tispe, fem hode/uttr, god skalle, markert stopp, utfylt snuteparti, møre øyne, store åpne nesebor, god kroppsprop, sterk nakke og overlinje for alder, meget godt kryss, godt forbryss for alder, benst, sterke mellomhender, velv, bev med meget god steg, skulle ønske noe mer bruk av hale, ok pels, velvist.

Schimos Born To Be Wild

Katalognr: 1642
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 3.BTK
Bericht: 2,5 år, fem hode/uttr, utm skalle, markert stopp, utfylt snuteparti, god bredde i underkjeve, åpne gode nesebor, god str, utm kroppsprop, sterk nakke og overlinje, godt kryss, mangler fortsatt noe forbryst, lang brystkasse, meget god benst, sterke mellomhender, gode steg, parallelle bev, god pels, utm temp, velvist.

Bikkjehaugens Jenny

Katalognr: 1643
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CACIB, BOS
Bericht: 2,5 år, fem hode uttr, god skalle, utfylt snuteparti, markert stopp, mørke øyne, gode åpne nesebor, utm kroppsprop, sterk nakke over linje meget godt kryss, godt forbryst, god lengde, utm benst, sterke mellomhender, velv, meget god steglengde, parallelle bev, utm pels, utm temp.