Ausstellung Teramo CACIB (I) 11.10.2019


King of Helluland Obvious Choice

Katalognr: 142
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Alberto Vergara (I)
Anwartschaft: CACIB, BOB

Cayuga Now Or Never

Katalognr: 143
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Alberto Vergara (I)
Anwartschaft: Junior-BOB, BOS