Ausstellung Sundsvall (S) 08.10.2017


Cle Bas Wild Card

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, R.CERT

Bärenhjelms BR Zebulon Macahan

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Asa Fröding Anderson (S)

Bikkjehaugens Fabian

Katalognr: 3
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK

Threeponds Old Time Rock N Roll

Katalognr: 4
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Asa Fröding Anderson (S)

Asforsens Moonlight Miracle

Katalognr: 5
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 3.BHK

Asforsens Moonraker

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 4.BHK, CERT

Cle Bas Ralph Lauren

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, CACIB, BOB

Krambjörnens Light My Fire

Katalognr: 8
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 2.BHK, CACIB-R

Chiqui Bears Iindira

Katalognr: 9
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK

Ulligardens Faboulus Lucia

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 4.BTK

Bikkjehaugens Miss Mathilde

Katalognr: 11
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 3.BTK

Cle Bas U Are My Loveline

Katalognr: 12
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CERT, CACIB, BOS

Schimos Born To Be Wild

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Asa Fröding Anderson (S)
Anwartschaft: CK, 2.BTK, R.CERT, CACIB-R

Chiqui Bears Hhot Shot

Katalognr: 14
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Asa Fröding Anderson (S)