Ausstellung Sandefjord CACIB (N) 19.06.2022


King of Helluland Can´t Stop

Katalognr: 630
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, 4.BHK
Bericht: 14 månder, kraftig benstamme, vell vinklet, bra volum, bra for bryst, lite long lentparti, bra overlinje, maskulint hode, med bra linje, løse lipper och øgelokk, bra hår kvalitet, kraftig, men løs i bevegelsen, hase trang

Coolbears Kenworth W900 L

Katalognr: 631
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 9 måneder, mellan stor, tilrettelikt sterk benstamme, kompakt, lite trang hase, bra volum i brustkorv. bra brust, bra manke och overlinje, kraftig i bevelese men lite løs. maskulin hode, klassetypisk utrykk. bra hårkvalitet.

Bikkjehaugens Zebastian

Katalognr: 632
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, R.CERT, CACIB-R, 2.BHK
Bericht: 15 måneder, bra volum, sterk benstamme, bra forbryst, vedlig bra vinkler i balanse, bra over linje, behøver lite mer kraft, maskulint hode, brune øgon, lite logt ansikte och ægon. bra men lite løse bevegelser. rase typisk pels kvalitet.

Schimos Highway 61 Revisited

Katalognr: 633
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 2 år, kraftig, bra volum, och ben stamme, bra vinklat, bra overlinje, bra hår kvalitet, tappet lite hår, maskulit hodet, lite kort nas parti.

Fagergärds Fight My Dust

Katalognr: 634
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, 3.BHK
Bericht: to och et halvt, mellan stor, kompakt, en riktikt typ, bra sterk ben stamme, lite hase trang, bra market overlinje, bra forbryst, maskulint hode, brune øyne, bra ansikt och øyne, rasetypiske bevegelser

Neska Politas Name Me Fumagalli

Katalognr: 635
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, CERT, CACIB, 1.BHK, BOS
Bericht: 3 år, mellan stor, kompakt, balansert, tilrekkelikt sterk benstammen, bra overlinje, bra volum i bryst, lite hasekurv, maskulint hode med korrekt lengde, rasetypisk rørelse lite hase trang, bra uttrykk, ope øgon.

Bikkjehaugens Run Forest Run

Katalognr: 636
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: fire år, mellan stor, riktikt typ, mellan sterk ben stamme, vell vinklet, lite hase trang, bra manke och over linje, bra forprust, maskulint hodet, kan inte se øgone, bra hår kvalitet.

Bikkjehaugens Vetle van Gogh

Katalognr: 637
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: bra typ, stor, sterk benstammer, tilrekkeltig joug men lite smal brust korve, bra manke och overlinje, maskuline hode, riktikt nase parti lenge, løse lepper, rasetyppisk hår kvalitet. rasetypiske rørelser.

Schimos Brothers In Arms

Katalognr: 639
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 6 år, mellan stor, mellan ster benstamme, knapt vinklad front, bakom lite hasetrang, riktikt volum i bryst korikt, ønkser lite mer bryst, kiktikt hode lende, øgone er åpne, rasetypisk hårkvalitet, sterke bevegelser

Hjerteknusern Polka-Sheriff

Katalognr: 640
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK
Bericht: 9 år, mellan stor, sterk pen stamme, kompakt, med bra volum, bra forbryst, bra over linje, vell vinkla, lite hase trang, maskulin hode, med riktikt nase lengde, tangbitt, opne øygon, riktikt år kvalitet inte i beste kondisjon, klasstypisk rørelse

Ohois Whatever Sizzles Your Bacon

Katalognr: 641
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK
Bericht: 13 måneder, mellan stor, tilrekkelitk ben stamme, lite small brystkoring, sterk vinkla i front, bra balanse, bra overlinje, bra pels, rasetypiske rase bevegelser, bra hode med rikikt nase lengde, opna øgon, bra pels, hodet vokser enda det kommer kraft.

Auroranewfs Can´t Get Enough

Katalognr: 642
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, CERT, 4.BTK
Bericht: nesten 10 måneder, riktikt typ, med br benstammer, och volum, vell vinklet, bra manke och over lonje, lite svak forhand, feminint hode med rikikt lende. rase typiske rørelser. opna øgon, bra pens.

Nuffilands Love at First Sight

Katalognr: 643
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 18 måneder, riktikt typ, mellan stor, mellan sterk benstammer, vell vinkla, litt hase trang, ønsker lite mer volum i bryst, bra manke och over linje, feminit hode med riktikt lende, opne øgon, bra pels, rasetypisk rørelse, lite trang bakom.

Bikkjehaugens Xena

Katalognr: 644
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CACIB, BOB
Bericht: 20 måneder, stor, riktikt stor, mellan ster ben stammer, bra volum, och forbryst, vell vinkl, litt hase trang, riktikt hode lengde, lite logt ansikta øron, bra pels, rasetypiska rørelser

Oukaya Forever Powered By Emotions

Katalognr: 645
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 4, kraftig, kompakt,sterk benst, volumiøs brystkorg, bra forbryst, velvinklet, bra olinje og manke, bra pelskvalitet og farge, relativt sterk hode me rasetypiske linjer, bra ansette øron og øppna øgon. kraftig rasetypiske røreler, litt hasetrang

Bikkjehaugens Vilde

Katalognr: 646
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK
Bericht: 2,5 år bra størrelse, sterk benstamme, tilstr volumiøs, ønsker litt mer forbryst, velvinklet, bra olinje, feminimt hode, ønsker litt mer volum i neseparti, relativt løse lipper, tilrekkelig åpne øgon, rasetypisk hårkvalitet, rasetypisk rørelser.

Schimos Houston Whitney

Katalognr: 647
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 2 år, bra størrelse, sterk benstamme, bra volum og forbryst, litt hasetrang og svak forarm, riktig hovulengde og linjer, riktig rynker, riktig rasetypisk hårkvalitet, sterke rasetypiske rørelser, litt løse

Hjerteknusern Siesta

Katalognr: 648
Bewertung: V1
Klasse: Working
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK
Bericht: 6 år, bra storlek og sterk benst, bra volum, velvinkl, bra olinje og manke, fem hode med riktig lengde, bra pelskval og farge, rør seg kraftig og rasetypisk.

Fagergärds Fare from The Shallow

Katalognr: 649
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 2,5. bra type, lite låg, bra benst, bra volum, velvinklet, lite hasetrang, bra førbryst, bra pels, sterke rørelser, lite trang bakom, rasetypiske hodelinjer og lengde, åpne øgon, litt lågt ansette øron

Bikkjehaugens Jenny

Katalognr: 650
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 6 år, volumiøs, sterk, sterk benst, bra forbryst, bra manke og olinje, lite hasetrang, fem hovud med bra linjer, lite låg ansette øron, rasetypiske kraftige rørelser

Bikkjehaugens Lykketroll

Katalognr: 651
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 6 år, harmonisk, bra høyde, lite smal brystkorg og forbryst, velvinklet, hasetrang og svak forarm, bra manke og olinje, rasetypisk hovud, ønkser lite mer volum naseparti, bra pels, rør seg kraftig rasetypisk.

Bikkjehaugens Rakel

Katalognr: 652
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, CACIB-R, 2.BTK
Bericht: 4 år, mellomstor, relativt smal, mellomsterke benst, tilrekkelig djup brystkorg, ønsker lite mer volum, smal lendparti, velvinklet, lite hasetrang, bra olinje og manke, bra pelskvalitet, lette rørelser, smal front og bak, hun behøver kraft og volum

Cannon Bears Oh, My Love

Katalognr: 653
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Anwartschaft: CK, 3.BTK
Bericht: 4 år, bra storlek, kompakt, mellomsterk benst, tilrekkelig volumiøs brystkorg, ønsker litt mer forbryst, velvinklet, lite hasetrang, bra manke og olinje, fem hode med bra linjer og vakkert uttrykk, rasetypiske rørelser, lite løse i front, bra pelskval og farge.

Schimos Eileen Aaron

Katalognr: 654
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 3 år, sterk, stor, kraftig, volumiøs, kompakt, velvinklet, sterk benst, bra forbryst, sterk hode med lite wrinkler, bra pelskvalitet, kraftige rørelser, peser, noe preget av været.

Schimos Bringing It All Back Home

Katalognr: 657
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Antti Nieminen (SF)
Bericht: 6 år, stor og kraftig, sterk benstamme, velvinklet, volumiøs brystkorg, bra forbryst manke og olinje, lite hasetrang, relativt sterkt hovud med wrinkler og rette linjer, sterke rørelser, lite traang bakom

VDH Europa und Frühjahrssieger