Ausstellung Nyborg Winter Specialty (DK) 26.01.2013


Egebaeks Noel Coward

Katalognr: 9
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Petra Junehall (S)

Moonshinelovers Catch Me Quickly

Katalognr: 11
Bewertung: SG3
Klasse: Jugend
Richter: Petra Junehall (S)

Cannon Bears Nobodys Man

Katalognr: 12
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BHK4, CERT-R

Newf-Line Jackpot Joe

Katalognr: 13
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Newettas Don´t Fear My Kodiak Bear

Katalognr: 14
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Little Bears No Doubt Agatha

Katalognr: 15
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Newettas Bounty

Katalognr: 16
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Cannon Bears Dirty White Boy

Katalognr: 17
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Newf-Dreams Quartermain

Katalognr: 18
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Björnebandens Yankee Doodle Dandy

Katalognr: 19
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Mermaids Pride Falling In Love

Katalognr: 20
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Bekkersgaardens Farbelous-Ferb

Katalognr: 21
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Cannon Bears Supernatural

Katalognr: 22
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Moonshinelovers Xanadu Big Tiger

Katalognr: 23
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Cannon Bears Easy To Please

Katalognr: 24
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)

Blacksails Lord Gonzo

Katalognr: 25
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)

Brooklynbear Ambassador

Katalognr: 26
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BHK3

Cannon Bears Think About That

Katalognr: 27
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)

Newf Dog Song for Guy

Katalognr: 28
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)

P.M.T. Starry Town for Shadows Eternity

Katalognr: 29
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BHK1, CERT, BOB

Black Houdinis Steven Gerrard

Katalognr: 30
Bewertung: cannot be judged
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)

Black Avvenenzas Believe In Me

Katalognr: 31
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Newettas Uffe Royal

Katalognr: 32
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Whisperbays American All-Starr

Katalognr: 34
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Vvonderboy des Oursons du Vent

Katalognr: 35
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BHK2, BIK

Egebaeks Naomi Campbell

Katalognr: 36
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Petra Junehall (S)

Shirley von Friedberg am Wechsel

Katalognr: 37
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Petra Junehall (S)

Newettas Laika

Katalognr: 38
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Jugend
Richter: Petra Junehall (S)

Ursulas Adorable Anemone

Katalognr: 39
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Moonshinelovers Blue Wednesday

Katalognr: 40
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Star Qualitys Hurricane Ingrid

Katalognr: 41
Bewertung: SG3
Klasse: Zwischen
Richter: Petra Junehall (S)

Diva

Katalognr: 42
Bewertung: SG1
Klasse: Zwischen
Richter: Petra Junehall (S)

Moonshinelovers Zip Code Zhila

Katalognr: 44
Bewertung: SG4
Klasse: Zwischen
Richter: Petra Junehall (S)

Moonshinelovers Oceans Stella

Katalognr: 45
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, CERT-R

Vestenfelts Exceptional

Katalognr: 46
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Moonshinelovers Valhalla-Freya

Katalognr: 47
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Moonshinelovers Keep On Bonnie

Katalognr: 48
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Funny Black Bears Dreamer

Katalognr: 49
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Moonshinelovers Roma Fama

Katalognr: 50
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Newettas Charisma In Brown

Katalognr: 51
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)

Black Houdinis To Your Love

Katalognr: 52
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BTK4, CERT

Newettas Precious Diva

Katalognr: 53
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BTK3

Moonshinelovers H.C.A. Angel

Katalognr: 55
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK

Cannon Bears Out of The Blue

Katalognr: 56
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BTK1, BOS

Blacksails Ludmilla of Russia

Katalognr: 57
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)

Black Avvenenzas Born To Be A Rose

Katalognr: 58
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Petra Junehall (S)
Anwartschaft: CK, BTK2

Moonshinelovers Deer Dancer Fly

Katalognr: 59
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Petra Junehall (S)

Bear Queens Indian Light Foot

Katalognr: 60
Bewertung: V3
Klasse: Veteranen
Richter: Petra Junehall (S)

Newettas Vanna

Katalognr: 61
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Petra Junehall (S)

VDH Europa und Frühjahrssieger