Ausstellung Nokia (SF) 23.08.2014


Wave Seekers One Moment In Time

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Juha Putkonen (SF)
Anwartschaft: PU1, SA, SERT, BOS, MVA

Goldbears Hermione

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Juha Putkonen (SF)
Anwartschaft: PN1, SA, BOB

Nemiron Rockabilly

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Juha Putkonen (SF)
Anwartschaft: PU2, SA, SERT-R

Haumean Rukutiili

Katalognr: 4
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Juha Putkonen (SF)
Anwartschaft: PN2, SA

I Believe In You Tender Ebony

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Juha Putkonen (SF)
Anwartschaft: PN3, SA, SERT

Nemiron Rumor Has It

Katalognr: 6
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Juha Putkonen (SF)
Anwartschaft: PU3, SA

Haumean Ursula

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Juha Putkonen (SF)
Anwartschaft: PN4, SA, SERT-R

Haumean Uniikki

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Juha Putkonen (SF)

Maduros Turbo Fancy

Katalognr: 9
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Juha Putkonen (SF)

Haumean Ravatti

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Juha Putkonen (SF)

Nemiron Run To Your Heart

Katalognr: 11
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Juha Putkonen (SF)

Bernoban Cuklaacydän

Katalognr: 12
Bewertung: SG2
Klasse: Zwischen
Richter: Juha Putkonen (SF)

Rantamyrskyn Biparminttu Pipsa

Katalognr: 13
Bewertung: gut
Klasse: Jugend
Richter: Juha Putkonen (SF)

Angeleyes

Katalognr: 14
Bewertung: gut
Klasse: Jugend
Richter: Juha Putkonen (SF)