Ausstellung Lillehammer CACIB (N) 19.08.2017


Fagergärds Cavani

Katalognr: 1727
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, CERT, 1.BHK, CACIB, BOB
Bericht: Maskulint kraft velf hovud, utm sunna øgon, velbrun farg bra lepp, utm øron, utm hals, fin overlinje ibalnt lite høg svas i røre. velutv bred kropp, utm benstamme, fine føtter, velvink, velgående fra siden, lite innatoa fram. utm pesl kval dubel pels fin form og ferg.

Ivan av Kamperhaugbamsen

Katalognr: 1728
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Mask hovu, bra propp, og lett, vakra mørke sun øye, velb øro, utm hals, bra overlinje men nogot plan kors og lite høg svans i rørelse, kunne ha lite mer bredd i kroppen, nogot tynn benst, føttene ok. harm vinkl. bra steg fra sidan ganske løs framganske urfeld men dobbel pels. bra kvalitet kunne vært lite rene i det hvite, et lite overtegn svart.

Coolbears Cartoon Hero

Katalognr: 1729
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Kraftful mask hovud, utm lepp, sunne øg, velb ør. utm hals og overli, lite høg svans i rør, bra kropp til bredd, utm benstam bra føtter, velvink og mykke velgående dubbel pels bra kval, form og farge.

Cannon Bears No Such Thing

Katalognr: 1730
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Kraf maks hov. bra nospart og lepp, tyverr inte så sunne øgon, velbu ør, utm hals fin overlinje logt børen svans bra kropp og bredd passande benstammer, bra føtter dog noe udoktorine fram. velvink fram, tendens til overvink bak, rør seg med en korekttungt steg, forholda vis stabil fram dobbelpels bra farg, pris pga øgonen.

Xtraordinary Gentleman Nuo Ozo Kalvu

Katalognr: 1732
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Kraftfult vel hov utm nospart, bra lepp, lite tunga ovre øgonlokk, velbur øro, utm hals fin overlinje logt buren svans, velut bred kropp, utm bensta fine føtter, lite utottvfrida fram, lita fam tld med overvikla bak, rør seg korekt med tung steg , dobbel pls bra kval lite dåli form.

Skippers All Right

Katalognr: 1733
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, R.CERT, 2.BHK, CACIB-R
Bericht: Velfo maks hovud bra propp, utm lepp. lite tunge øvre øg lokk, velb øro, utm hals og overli, lite høgt buren svans, velut bred krop. utm benst fine føtter, velvink og mykke velgå dog lite innattåa fram, dobbel pesl bra kval farg og form velvisad.

Bikkjehaugens Hammer

Katalognr: 1734
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, 4.BHK
Bericht: Kraftfult mask houv, bra propp og lepp, sunna øon, bra farg velb øro, utm hals og overli, lite høg svans i rør, velutv bred kropp, utm benst, lite uto føt fram, vel vink fram tend til over vink bak, utm steg fra sidan, tett bak. dubbel pels bra farg og form velvisad.

Schimos We Will Rock You

Katalognr: 1735
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, 3.BHK
Bericht: Mask hovud bra for og propp, utm sunna øge mellom brun farg. vel bune ør utm hals overl og svans, velut kropp tilr bred, utm benst med fine føt. harm vink, utm steg, iherlig kodisjon for sin alder, dobbel pels tek kun vert lite hard, farg ok.

Schimos Bringing It All Back Home

Katalognr: 1736
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Fem hov bra rpopp , bra lepp, lite løse ned øg bra ø farg vel øro, utm hals br ove svans bra kro for alder lovende bredd pass benst ,lite veka mellomhen bra føtter ham vinkl utm steg fra sidan løs fram. ganske urfeld pesl og for dagen lite oppen, bra farg.

Bikkjehaugens Lykketroll

Katalognr: 1737
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Velform, femi hov. bra lepp fin øgon farglite fukt rundt øgon. vel bur øro, utm hals fin overl, bra svans mykke bra kropp for alder lovande bredd pas benst, lite veke mellomhe, bra føtter harm vinkl utm rørels fra sidan lite løs fram, dobbel pels nog urfeld, bra form og farg velvisad.

Bikkjehaugens Jenny

Katalognr: 1739
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, CERT, 1.BTK, CACIB, BOS
Bericht: Velfor fem hov utm lepp. sunna øgon bra farg, velb ør. utm hals, fin overl bra svans, velut brad kropp lite høg hul, pas benst fine føt, velvink og velgå. dobbelpels, fin form bra farg velvisad.

Coolbears Cool Creation

Katalognr: 1740
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, 4.BTK
Bericht: Fem hovu fin form utm lepp, sunda mørke øg, velb ør, utm hals bra overl, velbø svan bred bra kropp. pas benst, bra føtt, lite vek mellom velvink fram og bak, utm langt steg, dobbl pels, fin form bra farg tekoren kun vært lite grovere, velvisad.

Coolbears Crazy Something Normal

Katalognr: 1741
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Nogot lite men velf fem hode, bra lepp, utm sunne mørke øg velb ør utm hals overl og hals bra kropp tillr bre, passande benst lite veke mellom bra føtter harm vinkl bra steg fra sidan lite løs fram dobbel bra farg og fom.

Coolbears Cool Morning Rain

Katalognr: 1742
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Nogot lite men fem hove, utm lepp, sunna øg fin ferg velb ør, utm hals fin ovel bra svans, bra kropp med tilrek bredd pas benst fine føtter, harm vinkl utm rør fra side vink tåa fram utm pels lite avrøyta, fin farg.

Nordkjerns Working On A Dream

Katalognr: 1743
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Velfor fem hovud, utm lepp, mørke øgon stramme kanter men mine fukt rundt om. velbu ør, utm hals, bra overlin og svans. velut tilr bred kropp pas benst bra føtter vel vink fram tendens til overvink bak. utm lont steg lita innad tå fram. dubbel pels men ganske avfel tekor, pelsen kjens ganske mjuk på sidene.

Fagergärds Cuzuki

Katalognr: 1744
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Velform hovud som kunne vørt lite torare ganske tunge øgenlokk. mørk øgonfarg, velbyg ør, bra hals og rygg, lite afallende kors, bra kropp og bredd men bygd på lite korte linjer bra benst og føtter, har vink, mens står lite understelt dobbel pels bra form og farg.

Ebenakis Cadillac Dream

Katalognr: 1745
Bewertung: V1
Klasse: Working
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Fin velf hue, bra lepp sunne øg, fin farg, velb ør, utm hals, bra overl og svans, tilret bred i kroppen pass benst, bra føtter velvinkl. velgående fra sidan lite løs fram, dobbel pels lite ufeld noget overtegn svart. noget liten tikvelvisad.

Cayuga Head Over Heels

Katalognr: 1746
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, R.CERT, 2.BTK, CACIB-R
Bericht: Velformhovud utm lepp, kunneha lite mer stopp, sunna noget små øgo velbu ør, utm hals fin overlinjj bra svans, velutv kropp med tilrek bredd, bra bet og føtter, velvink fram liten tende til over bak utm steg fra sidan lite løs fram, dobbel pels, noget urfeld bra form og farg.

Ferrylands Una Luna

Katalognr: 1747
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK, 3.BTK
Bericht: Vel femm hode utm nosp bra lepp mørk øge ganske sunna velb ør, utm hals, og rygg, noe kort kors bra svans utm bred kropp, pas benst, bra føt, harm vink, utm steg fra sidan lite løs fram. dobbel pels lite urfeld bra form og farg.

Bear Coves Cherry Bomb

Katalognr: 1748
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Anwartschaft: CK
Bericht: Fem hovud bra form kunne vært lite kraf i sin helhet, sunna øgon bra ferg velb ør utm hals og svasn og overlin, bra bens og føtter velvink utm form og går med et utm steg, bra pels form og farg ganske urfeld ull. i bra kond ifor sin alder.

Ebenakis Billion Dollar Baby

Katalognr: 1749
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Nina Karlsdotter (S)
Bericht: Fem hovu bra form utm lepp nogot små øro mellombrun farg. ganske sunna velburne øro utm hals og overlinj og svans tilrek bredd i kroppen pas benstamme bra føtter lite vek mellomhende. velvink kunne ha lite mer kraft i steg. kraftig urfeld pels inte i beste utstilling kond. bra farg og form i god kondisjon velvisad.

VDH Europa und Frühjahrssieger