Ausstellung Lillehammer CACIB (N) 13.08.2016


Ivan av Kamperhaugbamsen

Katalognr: 391
Bewertung: SG2
Klasse: Jugend
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 14 måneder hann, maskulint hode og utrykk, velformet skalle markert stopp g snuteparti, g kroppsprop, sterk nakke olinje for alder, noe fallde kryss, bakparten innunder kroppen stående og gående, bryst i utvlikning godt benstamme og poter, velvinklet, bev seg ok ønsker mer pover og lengre steg bak, mg temp velvist

Coolbears Cartoon Hero

Katalognr: 392
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 13måneder hann, mask hode og utrykk, market stopp, g snuteparti, velforment skalle, velformen snute parti dypt og bredt åpne nesebord g kroppprop, god nakke og overlinje for alder, g kryss, noe høy haleføring, bryst i utvikling ønsker mere frembryst, mg benstamme og pels kvalitet, annen steil frem, bevseg meg god steg lengde, utm temp.

Chiqui Bears Hherlige Harry

Katalognr: 393
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 18 måneder hann, av utmerket type mask hode og utrykk, velformet skalle, markert stopp, mg snuteparti i harmoni med skall,åpne nesebor, mg kroppsprop,sterk nakke g olinjer noe avfallende kryss, høy haleføring, mnager en deli frembrust men har dybde og lenge go bestamme og poter velvinklet, skal stabiliserr i front i bevegelse noe korte steg bak, mg pels og farge, utmerket temp, velvist

Threeponds Old Time Rock N Roll

Katalognr: 394
Bewertung: SG4
Klasse: Zwischen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 21 måneder hann, maskulin ønsker mer muskelsatt skalle, noe lavt ørefeste ok stopp, meget gsnute parit mørke øyne, g nakke skal bli strammere i olinje,avfallendekryss, skal utv frembryst har dybde og lenge, go benstamme velvunklet, skal stabiliere formt i bev noe overbygget, og korte steg bak, utm pels og farge, utm temp,

Lasydogs Beast of Cognac Xo

Katalognr: 396
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 22 måneder hann, tung ogmaskulin. stor hode, meget bredskalle markert stopp. god brede på snutepartiet kunne vært dypere, sterk nakke og olinje, ok kryss, anning høy haleføring skal utvikle bryst, meget dypt godt benstamme og poter, noe mere opp på beina. stabiliere foran ok på bak, mg pels, utm temp

Bikkjehaugens Hammer

Katalognr: 397
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, CERT, 4.BHK
Bericht: 17 måneder mask hannhund. utmerket hode og utrykk, markert stopp, snuteparti i ham med skalle mg kroppsprop, serkt nakke og overlinje ok kryss, skal utv frobruyst har dybde lenngde. og benstamme og poter, g vinklet, bev med gode steg skal stabilierei front, mg pels utm temp

Birkorellas Iceman

Katalognr: 398
Bewertung: SG2
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 3 år hann, mask hode og utrykk, g skalle markert stopp, godt snute parti i harm med skall egode åpne nesebor, ønskers noe mer opp på benea god nakke skal styrke olinje noe fallende kryss mangler fortsatt i forbryst, god benstsmme og poter, lange steg faller litt i front i bev velvist

Chiqui Bears Ffortissimo Alfred

Katalognr: 399
Bewertung: SG1
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 2 år hann, stor maskulin hann, god og brde skalle markert stopp, snuteparti med god bdre og dybde, sterknakke ok olinje avfallende kryss, høy haleføring, skal utvlike frembryst har dybe og brede mg benstamme og poter, bev ok frem, kortesteg og meget snall bak, utm temp

Lidabamsens Funny Man of Theo

Katalognr: 400
Bewertung: genügend
Klasse: Offene
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 2 halvt år gam hann, øsnker mere muskelsatt skalle, markert stopp, snute med g bredde kunne vært dypere, sterk nakke, skan bli ster olinje fallende skal utvikle fbryst har dybde og lende, noe fin benstamme til størrelse, skal bli fastere frem kortestegbak meget smal og kuhasset, pels ikke kondison for utstilling.

Bikkjehaugens Edvin

Katalognr: 402
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK
Bericht: 2 år g hann maskulin, mg skalle, skal bli mer muskelsatt, markert stopp, bred og dybt snuteparti, forsatt noe løst skinn i hode, anning løse lepper sterknakke g olinje g kryss, skal utv frembryst har brde dybde, g benstamme ogpoter, skal stbileser foran og bak gpels velvis

Godeste Jack av Kamperhaugbamsen

Katalognr: 403
Bewertung: sehr gut
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 2 havlt år g hann mask hode og utrykk,velutviket skallle markert stopp, utberket brede på snuteparti ønskes dypere små tenner, ønsker noe mere opp på bena g nakke, ok olinje, noe avfallende kryss, skal utvikle frembryst, hardybe og lende, g benstamme, må tbiliseres frem og bak, ok steglengde g pels g temp, velvist

Skippers All Right

Katalognr: 404
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, CACIB, BOB
Bericht: 4 år hann,ab utmerket type mask hode og utrykk, utm skalle, markert stopp, g brede og dybde i snute, g krop prob ng nakke og olinje ,ok kryss, g forbryst mg dybde og lenge og beinestamme og poter,temp velvist.

Bikkjehaugens Non Stop Never Mind

Katalognr: 406
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 3.BHK
Bericht: 6år hannmask hann utmerket type, mask hode og utrykk, ønskes mer muskelsatt skalle, makret stopp, utfylt snuteparti kunne vært noe dypere, stor ører, mg kroppprop, sterk nakke og olinje, anning avfallend kryss, velutviklet brystkasse utm bennstamme, mg pels, bev med gode steg, ut temp velvist

Ohois Jolly Good Fellow

Katalognr: 407
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 2.BHK, CACIB-R
Bericht: 5 år gammel hann, mask hode og utrykk, ønsker noe mere muskelsatt skalle markert stopp, g utfylt snute parti, umkroppprop, sterk nakke og olinje, aning avfallende kryss, ønsker noe mer e bruk av hale ok fbryst og lengde og dybde ok pels og poter temp, velvist

Beachbreezer

Katalognr: 408
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 9 år g hann,maskulin,mask hode og utrykk, g skalle, ønsker mere makrert stopp g brede på brede ønker noe mere dybde sterk nakke ok olinje for alder, noe avfallende kryss, ok fbryb har dybde og lengde g benstamme og poter, bev seg god noe lendre steg bak g pels, utmerket temp

Ohois Remember Me

Katalognr: 409
Bewertung: SG4
Klasse: Jugend
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 9 måneder tispe, fem junior, fem hode og utrukk g skall, mark stopp, g snuteparti, mg prop, g nakke skal styrkeolinje noe avfallede kryss ønsker mere bruk av hale,skal utv fbrystmg dybde og lengde, g benstamme, kunne vært en aning høyere på bena, bev med g steg anning bunnet bak, skal gen bli sterke

Coolbears Chablis

Katalognr: 410
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 13 måneder,fem junior, fem hode og utrykk, velutviklet skall makert stopp, g snuteparti, g kropprop, g nakke skal styrke olinje ok kryss, skal utv brystkasse g benstamme, bev med fine steg, skal styrkes, mg pels og farge um temp

Coolbears Cinnamon Girl

Katalognr: 411
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 13 månn fem mg hode utrykk, g skall, markert stopp, vel u snute parti, litt stor øyne mg kroppprop g nakke skal styrke olinje, en anning brtt kryss, skal utv bryst kasse g bennstamme og poter pels og temp.

Coolbears Cool Creation

Katalognr: 412
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 13 mån fem tispe, velutvik skall markert stoop g snutepati kunne vært dypere. en anning lang i kropp, g nakke skal stykre olimje fallende kryss skal utvikle bryst gobev um temp pels

Bikkjehaugens Firestone

Katalognr: 413
Bewertung: ohne Bewertung
Klasse: Zwischen
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: Beklaglivis halt

Ebenakis Cadillac Dream

Katalognr: 414
Bewertung: SG1
Klasse: Working
Richter: Trine Gustavsen (N)
Bericht: 2 havlt tips av mg type stor skall g mark stopp snute med god brede noe bredere, hode iikke i harm med kropp ønskes høyer på bena sterk nakke ok olinj litt avfallende kryss, ønsker mer e f bryst g brede og dybde pels og poter

Coolbears Aborigina

Katalognr: 415
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 3.BTK
Bericht: 4 år gam tispe utm type, umt hode og utrykk, umskalle mørke nøune velutvilesnuteparti noe dypere, ønsker litt opp på beina, vel byst har dybde og lende bev go velvsi g temp

Bikkjehaugens Evita

Katalognr: 416
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CACIB, BOS
Bericht: 2 år tispe av utmerket type fem hode og utrykk. vel ut viskall emark stopp, snuteparti med god brde og dybde, um kroppsprop, sterk nakke og oljing noe avfallendekryss, mangler litt i frembryst har brede og dybde , mg bev en anning bunnet bak velvist mg temp

Ohois Our Day Will Come

Katalognr: 417
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Trine Gustavsen (N)
Anwartschaft: CK, 2.BTK, CACIB-R
Bericht: 2 år av utm type, g skalle ønsker noe mere muskel satt mark stopp velut snuteparti, mg kropp prop, g nakke olinje noe avfallend kryss, mangelr noe i fbrys har frembryst , g pelse poter, lange god steg vagger litt i bev, fortsatt løse albuer