Ausstellung Groningen CACIB (NL) 28.02.2009


Hardy Hogán Pro-A´mor Fa´ti

Katalognr: 205
Bewertung: vv3
Klasse: Jüngsten
Richter: John Wauben (NL)

Zadok van de Knijpsbrug

Katalognr: 206
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: John Wauben (NL)
Anwartschaft: Best Puppy

Duncan Mac Kim van de Zwarte Gigantjes

Katalognr: 207
Bewertung: vv2
Klasse: Jüngsten
Richter: John Wauben (NL)

Don Diego van het Stolzhof

Katalognr: 208
Bewertung: vv4
Klasse: Jüngsten
Richter: John Wauben (NL)

Poemba van het Knosselbos

Katalognr: 209
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)
Anwartschaft: CAC-R, CACIB-R

Indigo van de Portlandse Beer

Katalognr: 210
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)
Anwartschaft: CAC, CACIB

Bombay van de Turfhoeve

Katalognr: 211
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Chounics Romke

Katalognr: 212
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Boet van de Goudkust

Katalognr: 213
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Romanov van de Berenstal

Katalognr: 214
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Elrik Eros vab het Berenparadijs

Katalognr: 215
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Morenas Casanova In Memoria Moses

Katalognr: 216
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Lucky Tyrone vom Burgseeli

Katalognr: 217
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Geronimo Bär vom Schmölderpark

Katalognr: 218
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Cedar Mac Jazz van de Zwarte Gigantjes

Katalognr: 219
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Caribbean Threesome da Serra do Mar

Katalognr: 220
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Navaishas Choctaw Takodah

Katalognr: 221
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Domingo van de Goudkust

Katalognr: 222
Bewertung: SG4
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Newfgardens One of Butlers Miracle

Katalognr: 223
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Mac Intyre de Rocawini

Katalognr: 224
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Macs Carbon Copy de Rocawini

Katalognr: 225
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Black Bears Avenues November Rain

Katalognr: 226
Bewertung: fehlt
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Lars van de Portlandse Beer

Katalognr: 227
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Belle Ferrari van de Zwarte Gigantjes

Katalognr: 228
Bewertung: vv1
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Whannes van het Hoogveen

Katalognr: 229
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Chounics Emma

Katalognr: 230
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Jill van de Portlandse Beer

Katalognr: 231
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Dynara Jelängerjelieber

Katalognr: 232
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Yenthl of The Weeping Willow

Katalognr: 233
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOB

Fuja Sjen Danai van Asbjorn

Katalognr: 234
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Gabbana from The Black Horse

Katalognr: 235
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Molly Malone vom Burgseeli

Katalognr: 236
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Cyra Amber fan de Bearehüntsjes

Katalognr: 237
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Arabella Jocors Star

Katalognr: 238
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Dyonne van de Goudkust

Katalognr: 239
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: John Wauben (NL)

Rosita van Porte Amarre

Katalognr: 240
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Mac Lorre van Löster

Katalognr: 241
Bewertung: fehlt
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Queenslands You Will Be In My Heart

Katalognr: 242
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Klaske van de Portlandse Beer

Katalognr: 243
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)
Anwartschaft: CAC-R, CACIB-R

Navaishas Choctaw Bodhine

Katalognr: 244
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Kaya Bonnie van de Ekamphoeve

Katalognr: 245
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Cleo Senna van het Hunzedal

Katalognr: 246
Bewertung: V4
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Guanita Akira Kaya van Asbjorn

Katalognr: 247
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Tyara van het Knosselbos

Katalognr: 248
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Chiara of The Yunty Bear

Katalognr: 249
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: John Wauben (NL)

Alicia Keys Bär vom Gelderland

Katalognr: 250
Bewertung: SG4
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

All Inclusive from A Precious Place

Katalognr: 251
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Chara Frauke The Black Golden Bear

Katalognr: 252
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Eirinn Go Bragh vom Burgseeli

Katalognr: 253
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Angel Eyes Neufibär vom Rhein

Katalognr: 254
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Hera van Asbjorn

Katalognr: 255
Bewertung: fehlt
Klasse: Jugend
Richter: John Wauben (NL)

Boemba Jelängerjelieber

Katalognr: 256
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: John Wauben (NL)

Tessa van het Hoogveen

Katalognr: 257
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: John Wauben (NL)

Fiona van de Portlandse Beer

Katalognr: 258
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: John Wauben (NL)