Ausstellung Elverum Specialty (N) 26.08.2017


Bärenhjelms BR Zebulon Macahan

Katalognr: 1
Bewertung: SG2
Klasse: Jugend
Richter: Susanne Laursen (DK)

Coolbears E-Max

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, R.CERT

Bikkjehaugens Lukas

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, CERT

Schimos Bob Dylan

Katalognr: 4
Bewertung: SG2
Klasse: Zwischen
Richter: Susanne Laursen (DK)

Bikkjehaugens Yalmar

Katalognr: 5
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)

Coolbears Cartoon Hero

Katalognr: 6
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)

Chiqui Bears Hhagbart

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)

Fagergärds Cavani

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOS

Hjerteknusern Obelix

Katalognr: 9
Bewertung: SG1
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)

Hjerteknusern Polka-Sheriff

Katalognr: 10
Bewertung: gut
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)

Ebenakis Captein Mikke

Katalognr: 11
Bewertung: SG3
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)

Hjerteknusern Sorry

Katalognr: 12
Bewertung: gut
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)

Bikkjehaugens Hammer

Katalognr: 14
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Skippers All Right

Katalognr: 15
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, 2.BHK

Birkorellas Iceman

Katalognr: 16
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, 4.BHK

Beachbreezer

Katalognr: 18
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Susanne Laursen (DK)

Schimos We Will Rock You

Katalognr: 19
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, 3.BHK

Skogbjörnens Vimse Vips

Katalognr: 20
Bewertung: SG1
Klasse: Jugend
Richter: Susanne Laursen (DK)

Schimos Bringing It All Back Home

Katalognr: 21
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Hjerteknusern Siesta

Katalognr: 23
Bewertung: SG4
Klasse: Zwischen
Richter: Susanne Laursen (DK)

Skogbjörnens Vimse Vams

Katalognr: 24
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Ohois Stars Are Blue

Katalognr: 25
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Susanne Laursen (DK)

Bikkjehaugens Jenny

Katalognr: 26
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Coolbears Crazy Something Normal

Katalognr: 28
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)

Coolbears Cinnamon Girl

Katalognr: 29
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)

Coolbears Cool Morning Rain

Katalognr: 30
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, CERT, 3.BTK

Lidabamsens Here I Come Beauty

Katalognr: 31
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)

Coolbears Cool Creation

Katalognr: 32
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, R.CERT

Fagergärds Cuzuki

Katalognr: 34
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Coolbears Chablis

Katalognr: 35
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Susanne Laursen (DK)

Ebenakis Cadillac Dream

Katalognr: 36
Bewertung: V1
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Hjerteknusern Ona O-Neida

Katalognr: 37
Bewertung: gut
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)

Bikkjehaugens Beatrice

Katalognr: 38
Bewertung: V2
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)

Hjerteknusern Risikerer Alt

Katalognr: 39
Bewertung: SG3
Klasse: Working
Richter: Susanne Laursen (DK)

Schimos Money for Nothing

Katalognr: 40
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, BOB

Bikkjehaugens Firestone

Katalognr: 41
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, 2.BTK

Chiqui Bears Xo Hilma

Katalognr: 42
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Bear Coves Cherry Bomb

Katalognr: 43
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK

Ebenakis Billion Dollar Baby

Katalognr: 44
Bewertung: SG3
Klasse: Veteranen
Richter: Susanne Laursen (DK)

Vaikonniemen Unbelievable Voyager

Katalognr: 45
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Susanne Laursen (DK)
Anwartschaft: CK, 4.BTK