Ausstellung Clubshow Rostov-on-Don (RUS) 27.05.2017


Aquatoriya Kelvin Lavrentij

Katalognr: 1
Bewertung: versprechend
Klasse: Baby
Richter: Jenny Davie (GB)

Loki Gud of Fajer

Katalognr: 2
Bewertung: versprechend
Klasse: Jüngsten
Richter: Jenny Davie (GB)

Aquatoriya Kelvin Scheneral

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Jgd-Ch-A

Svesdotschet ot Sibirskogo Medvedja

Katalognr: 4
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)

Iskander s Berega Dona

Katalognr: 5
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)

Zhorzhs Berega Dona

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A

Tschernyj Tschank s Berega Dona

Katalognr: 7
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Jenny Davie (GB)

Top Winner Midnight Bear

Katalognr: 8
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Jenny Davie (GB)

Amadei Fon Bajron

Katalognr: 9
Bewertung: gut
Klasse: Working
Richter: Jenny Davie (GB)

Aquatoriya Kelvin Fejs Kontrol

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Winner
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A

Aquatoriya Kelvin Jurals Grejt

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A, Best Male, BOB

Raymond Best In Show

Katalognr: 12
Bewertung: fehlt
Klasse: Champion NKP
Richter: Jenny Davie (GB)

Aquatoriya Kelvin Rise After Me

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Champion NKP
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A

Terra Viktorija Schermon Luisa

Katalognr: 14
Bewertung: vv2
Klasse: Baby
Richter: Jenny Davie (GB)

Aquatoriya Kelvin Karavella

Katalognr: 15
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: Best Baby

Krestovaja Dama s Berega Dona

Katalognr: 16
Bewertung: versprechend
Klasse: Jüngsten
Richter: Jenny Davie (GB)

Zimnyaya Vishnya s Berega Dona

Katalognr: 17
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)

Tscharodejka Bona

Katalognr: 18
Bewertung: gut
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)

Ifidschenija s Berega Dona

Katalognr: 19
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: JCC

Schemtschuschina Kubani Schanni Scha Del

Katalognr: 20
Bewertung: gut
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)

Terra Viktorija Bogemnaja Lviza

Katalognr: 21
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Jgd-Ch-A, Best Junior

Schemtschuschina Kubani Sira

Katalognr: 22
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: JCC

Aquatoriya Kelvin Schasmin

Katalognr: 23
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: JCC

Zhorzhetta s Berega Dona

Katalognr: 24
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Zwischen
Richter: Jenny Davie (GB)

Simuschka Sima iz Unikalnoj Kollekzii

Katalognr: 25
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A

Dikovinka s Berega Dona

Katalognr: 26
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: CC

Zhanetta s Berega Dona

Katalognr: 27
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A

Gosposcha Udatscha s Berega Dona

Katalognr: 28
Bewertung: V2
Klasse: Winner
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: CC

Aquatoriya Kelvin Glorija

Katalognr: 29
Bewertung: V1
Klasse: Winner
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A, Best Female, BOS

Ugrjum Reka iz Tihogo Omuta

Katalognr: 30
Bewertung: sehr gut
Klasse: Champion
Richter: Jenny Davie (GB)

Skazotschnaja Kroha Schampan

Katalognr: 31
Bewertung: gut
Klasse: Champion
Richter: Jenny Davie (GB)

Schtscha-Da s Berega Dona

Katalognr: 32
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A

Aquatoriya Kelvin Jus of Medschik Spirit

Katalognr: 33
Bewertung: V1
Klasse: Champion NKP
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: RUS-Club-Ch-A

Laskovaja Volna s Berega Dona

Katalognr: 34
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Jenny Davie (GB)
Anwartschaft: Best Veteran