Ausstellung Clubshow Kajlovec (CZ) 16.09.2017


Falco Savage Blow

Katalognr: 1
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, excelentní srst vzhledem k v?ku, dobrá hlava, dostate?n? silný vzhledem k v?ku, silné kosti, p?ední úhlení by mohlo být více paralelní, dobrá horní linie, dob?e nasazený ocas, zadní úhlení by mohlo být více paralelní

Angel Eternity Fuks Ginger Moon

Katalognr: 2
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost a typ, exceletní kvalita srsti a ve výstavní kondici, excelentní barva, dobrý typ hlavy, dostate?n? silná tlama vzhledem k v?ku, vyborný krk a horní linie, trochu užší front momentáln?, zadní úhlení m?že být více paralelní, výborný temperament a povaha

Aquatoriya Kelvin Kirbi

Katalognr: 3
Bewertung: versprechend 1
Klasse: Jüngsten
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Špatný skus, silný, št?n??í srst, silné kosti, silná hlava, ale stop a výraz by m?l být lepší, trochu sv?tlé o?i, m?kká horní linie, úzký front, lokty by m?ly být lepší, tlapy by m?ly být lepší, zadní uhlení m?že byt silnejší a více paralelní, pohyb by m?l být lepší

Dante z Povodi svratky

Katalognr: 4
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Excelentní typ, dobrá kvalita srsti, silné kosti, excelentní proporce t?la vzhledem k v?ku, silná hlava, spravné p?edvedení, správn? posazené uši, trochu úzký hrudník, správné úhlení, velice úzký vzadu

Hagrid Balu Black Koralle

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC-Jgd, BOJ
Bericht: Excelentní typ, excelentní velikost, typ a výstavní kondice, výborné svalstvo a proporce t?la, silná hlava s excelentními proporcemi, tmavé o?i, trochu m?kké tlapy, p?ekrasná silueta plemene, typický pohyb

Hero Pawprint Black Koralle

Katalognr: 6
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Spravná velikost a typ, dostate?né proporce t?la vzhledem k v?ku, dostate?n? silná hlava, dobrý výraz, trochu úzký front v této chvíli, dobrá vrchní i spodní linie, dobrý temperament

Mississippi-Missouri Zadar

Katalognr: 7
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost a typ, dobrá srst, ale mohla by být v trochu lepší výstavní kondici, správný typ hlavy, svalnatý krk, trochu prázdný hrudník, silná vrchní linie, dob?e nasazený ocas, volný pohyb

Amir Étoile Renesmée

Katalognr: 8
Bewertung: V4
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, dobrá srst vzhledem k v?ku, dobrá stavba t?la, dostate?n? osvalený vzhledem k v?ku, silná hlava, front m?že být lepší, tlapy m?žou být siln?jší a více paralelní, lokty m?žou být lepší, dostate?n? silná horní linie, zadní úhlení by mohlo být lepší, dobrý pohyb a temperament

Angello Étoile Renesmée

Katalognr: 9
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Dlouhé t?lo, dobrá kvalita srsti vzhledem k v?ku, dobrá stavba t?la, silná hlava, trochu sv?tlé o?i, front a lokty m?žou být lepší, velice m?kké tlapy, úzké zadní uhlení a t?žký pohyb.

Cayleb B. Angels Gaboo

Katalognr: 10
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: St?ení velikost, dobrá kvalita srsti a výstavní kondice, dobrá t?lesná stavba vzhledem k v?ku, excelentní typ hlavy, správný výraz, správná siluleta, volný pohyb

Dorien de Shawn z Povodi svratky

Katalognr: 11
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC-R

King of Helluland Great I Am

Katalognr: 12
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: Excelentní typ, excelentní a výstavní kondice, excelentní kvalita srsti, p?ekrásná hlava a typický výraz, excelentní front, silné tlapy, p?ekrásná silueta, správn? nasazený ocas, excelentní temperament a povaha

Moon Brook Darling Knight

Katalognr: 13
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: St?ední velikost, trochu úzký, srst m?že být v lepší kondici, dostate?n? silná hlava, tmavé o?i, dostate?n? paralelní vp?edu, zadní úhlení m?že být lepší, dobrý temperament, mohl by být lépe p?ipraven a p?edveden, trochu úzký vzadu p?i pohybu

Alby Cerny Yetti

Katalognr: 14
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Silný, dobrá srst, ale mohla by být v lepší kondici, silná, ale trochu úzká hlava, stop m?že být lepší, paralelní p?ední nohy, m?kké tlapy, horní linie by m?la být rovn?jší, zadní úhlení m?že být lepší, dobrý temperament, dostate?n? stabilní pohyb

Black Boomer Angels Gaboo

Katalognr: 15
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, trochu úzký na sv?j v?k, dobrá srst, ale mohla by být v lepší kondici, silná hlava, tmavé o?i, správn? nasazené uši, rovná horní linie, trochu úzký front, hrudní koš by mohl být lepší, zadní úhlení m?že být více paralelní, volný pohyb

Gio Lucky Black Koralle

Katalognr: 16
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: Excelentní typ, velikost a proporce t?la, excelentní výstavní kondice a kvalita srsti, nádherná hlava a výraz, nádherná silueta, trochu m?kké tlapy, excelentní temperament a povaha

Odin Faundland

Katalognr: 17
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: Excelentní velikost a typ, dobré t?lesné proporce, dob?e osvalen vzhledem k v?ku, dobrá hlava a výraz, svalnatý krk, silné nohy, správná silueta, dostate?n? silná horní linie, dobrý temperament, mohl by být více stabilní v pohybu, m?l by být v lepší výstavní kondici

Apachees A True Story

Katalognr: 18
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Silný, trochu t?žký, excelentní t?lesné proporce, dob?e osvalen, dostate?n? silná hlava, stop m?že být lepší, svalnatý krk, silná horní linie, správné zadní i p?ední úhlení, trochu t?žký, m?že mít lepší temperament a povahu

Crash Bandicoot Black Koralle

Katalognr: 19
Bewertung: V2
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: Excelentní typ, správná velikost, dobrá srst a výstavní kondice, excelentní proporce t?la a hrudní koš, excelentní typ a proporce hlavy, milý a typický výraz, správný front, dobré úhlení a nasazení ocasu, dostate?ný temperament

Guy Of Hope Moon Bear

Katalognr: 20
Bewertung: fehlt
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)

King of Helluland You Are The Best

Katalognr: 21
Bewertung: V1
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC, bester Rüde
Bericht: Excelentní typ, velikost a formát, excelentní kvalita srsti a výstavní kondice, velice krásná hlava se správnými proporcemi a typický výraz, velice p?ekrásná silueta, excelentní temperament a excelentní pohyb

Mississippi-Missouri Special for Me

Katalognr: 22
Bewertung: V3
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost a typ, dobrá stavba t?la, dobré svalstvo, správná kvalita srsti a výstavní kondice, excelentní typ a proporce hlavy, tmavé o?i, správn? nasazené uši, výborný krk, správná silueta, volný pohyb

Norkros Son of The Blue Sky

Katalognr: 23
Bewertung: V4
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Excelentní typ, dobrá stavba t?la, dobrá kvalita srsti a výstavní kondice, silná hlava, tmavé o?i, silná tlama, svalnatý krk, rovná a dostate?n? silná horní linie, správný front, trochu m?kké tlapy, dostate?n? paralelní zadní úhlení a pohyb, volný pohyb

King of Helluland Feel The Win

Katalognr: 24
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: BOV, BOB
Bericht: Perfektní výstavní kondice vzhledem k v?ku, excelentní srst, velmi p?ekrásná hlava, perfektní silueta, excelentní povaha, temperament a pohyb.

Agaton Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 25
Bewertung: V1
Klasse: Ehren
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Pes ve výborné výstavní kondici, excelentní kvalita srsti vzhledem k v?ku, silná hlava, dobrý výraz, rovná a dostate?n? silná horní linie, správná siluleta, dobrý temperament vzhledem k v?ku

Farley Savage Blow

Katalognr: 26
Bewertung: vv3
Klasse: Baby
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 4,5 m?sí?ní fena, odpovídá v?ku, hlava ve vývoji, n?žkový skus, zuby ve vým?n?, tmavé o?i, hrudník odpovídá v?ku, doposud lehce klenutá h?betní linie, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, p?i pohybu lehce zdrženlivá, srst odpovídá v?ku

Roxa Faundland

Katalognr: 27
Bewertung: vv2
Klasse: Baby
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 5,5 m?s.fena, odpovídá v?ku, ušlechtilá hlava ve vývoji, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, prostorný hrudník odpovídající v?ku, h?betní linie mírn? voln?jší, v bederní ?ásti lehce klenutá, ocas správné délky, úhlení kon?etin v po?ádku, u hrudních kon?etin lehce vybo?uje tlapky, p?i pohybu voln?jší nadprstí kon?entin

Twillin Gate Queen of My Heart

Katalognr: 28
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: Bestes Baby
Bericht: Skoro 6 m?s. fena, odpovídá v?ku, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, hrudník odpovídá v?ku, rovná h?betní linie, ocas správn? nasazený, úhlení kon?etin v po?ádku, srst doposud št?n??í, pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Adélka od Studánky Juliánky

Katalognr: 29
Bewertung: vv4
Klasse: Jüngsten
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 6 m?s. fena, hlava ve vývoji, prostorná ?enichová partie, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, oko lehce otev?ené, hrudník odpovídá v?ku, mírn? voln?jší h?betní linie, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, u hrudních kon?. lehce vybo?uje tlapky do stran, p?i pohybu mírn? voln?jší nadprstí kon?., ocas mírn? nesen

Amalka od Studánky Juliánky

Katalognr: 30
Bewertung: vv2
Klasse: Jüngsten
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 6 m?s.fena, odpovídá v?ku, hlava ve vývoji, tmavé o?i, uši správn? nasazené, n?žkový skus, doposud P1 nepro?ezáno, hrudník odpovídá v?ku, rovná h?betní linie, ocas správn? nasazený, úhlení kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Ell Nelle Queen Dannad

Katalognr: 31
Bewertung: vv3
Klasse: Jüngsten
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 8 m?s.fena, sam?ího typu, výrazná hlava, n?žkový skus, mén? výrazný stop, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, správn? utvá?ené p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, srst hustá, pravidelný pohyb

Janis Joplin Canadian Beardog

Katalognr: 32
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: beste Jüngsten
Bericht: 7,5 m?s. elegantní fena, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, uši správn? nasazené, tmavé o?i, výborná kr?ní linie, prostorný hluboký hrudník, rovný a pevný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, srst výborné kvality, odpovídá v?ku, prostorný, temperamentní pohyb

Amy Hrabenovsky lom

Katalognr: 33
Bewertung: SG4
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 9 m?s.fena, odpovídá v?ku, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, prostorný hrudník, rovná h?betní linie, ocas správn? nasazen, za pohybu nesen výše nad h?bet, úhlení hrudních a pánevních kon?etin v po?ádku, u hrudních kon?etin vybo?uje tlapky do boku, p?i pohybu voln?jší nadprstí a lokty hrudních kon?etin, ocas nesen nad h?bet

Barcelona Wenne Pertho

Katalognr: 34
Bewertung: gut
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 10 m?s. elegantní fena, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, vlevo naho?e schází P2, uši správn? nasazené, tmavé o?i, prostorný hrudník, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, srst výborné kvality, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Bellatrix Boop Just One Dream

Katalognr: 35
Bewertung: SG3
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 13 m?s.fena, delšího rámce, ušlechtilá elegantní hlava, hrudník jemn?jší, nedosahuje k lokti, h?betní linie mírn? delší v bederní ?ásti, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, srst v sou?astnosti kratší, p?i pohybu voln?jší hrudní dolní kon?etiny

Ella Savage Blow

Katalognr: 36
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-Jgd
Bericht: 9 m?s. fena, odpovídá v?ku, ušlechtilá hlava ve vývoji, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, prostorný hrudník, rovný a pevný h?bet, úhlení kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Holly Elizabeth Black Koralle

Katalognr: 37
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 13 m?s.fena, správného rámce, ušlechtilá hlava, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, n?žkový skus, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, u hrudních kon?etin m?k?í nadprstí a tlapky vybo?uje do stran, p?i pohybu m?k?í nadprstí horních kon?etin

Mississippi-Missouri Zara

Katalognr: 38
Bewertung: gut
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 16 m?s.fena, správného rámce, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, vpravo dole schází P2, tmavé o?i, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, hluboký hrudník, pevný a rovný h?bet, úhlení kon?etin v po?ádku

Almasi Black Cullinan

Katalognr: 39
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: 23 m?s.fena, elegantní stavby, ušlechtilá hlava, tmavé o?i, n?žkový skus, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, prostorný hluboký hrudník, pevný h?bet, ocas správn? nasazen a nesen, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Bloody Mary The Battlefield of The Three Emperors

Katalognr: 40
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 22 m?s. fena, správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, tmavé o?i, n?žkový skus, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, doposud mén? výrazné p?edhrudí, mírn? voln?jší h?betní linie, ocas správné délky, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, u hrudních kon?etin výrazn?jší klouby u nadprstí a tlapky vybo?uje do stran, zbarvení s výrazn?jším grošováním v bílé barv?, temperamentní pohyb, p?i pohybu užší pohyb v hleznech a voln?jší nadprstí horních kon?etin

Carolyn Ayrin Angels Gaboo

Katalognr: 41
Bewertung: V4
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 18 m?s. elegantní fena, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, prostorný hluboký hrudník, správn? utvá?ené p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, správná délka, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, srst výborné kvality ?ernobílého zbarvení, p?i pohybu nepravidelný a kratší krok pánevních kon?etin

Fiona Cancrimo

Katalognr: 42
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: bester Brauner Neufundländer
Bericht: 1,5 letá fena správného rámce, ušlechtilá hlava, výrazný stop, n?žkový skus, pigmentace o?í odpovídá zbarvení, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, prostorný hrudník, p?edhrudí odpovídá v?ku, rovný a pevný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, pravidelný pohyb, p?i pohybu ocas výše nesen

King of Helluland God Save The Queen

Katalognr: 43
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 20 m?s. fena elegantní stavby, ušlechtilá hlava, tmavé o?i, výrazný stop, mírn? voln?jší spodní pysky, svalnatý krk, prostorný hluboký a široký hrudník, výrazné p?edhrudí, pevný a široký h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb

Amber Crazy Cliff

Katalognr: 44
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)

Aquatoriya Kelvin Isedge of Glory

Katalognr: 45
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 16 m?s. fena, doposud jemn?jší konstituce, hlava odpovídá v?ku, nepravidelný n?žkový skus, I3 vytvá?í kleštový skus, uši správn? nasazené, hrudník doposud jemn?jší, rovná h?betní linie, ocas správné délky, úhlení kon?etin v po?ádku, p?i pohybu voln?jší lokty kon?etin, srst nepravidelné délky

Connie Jizerska dolina

Katalognr: 46
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 2,5 letá fena, n?žkový skus, v dobré výživné kondici, vpravo dole P1 nepro?ezaná, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, prostorný a hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazený, úhlení kon?etin v po?ádku, pravidelný pohyb

Darling Mia Queen Dannad

Katalognr: 47
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 3,5 letá fena, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, pigmentace o?í odpovídá zbarvení srsti, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký a svalnatý hrudník, výrazné p?edhrudí, široká a pevná h?betní linie, ocas správné délky, úhlení kon?etin v po?ádku, silná kostra, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Eleonor Moonstruck Black Koralle

Katalognr: 48
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 4 letá fena, ušlechtilá hlava, výrazný stop, n?žkový skus, kde I2 vlevo mimo skus, tmavohn?dé o?i lehce otev?ené, uši správn? nasazené, svalnatý krk, hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, široká a pevná h?betní linie, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, pravidený pohyb

Elizabeth Black Koralle

Katalognr: 49
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC, beste Hündin, BOS
Bericht: 4,5 letá elegantní fena, správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, prostorná ?enichová partie, výrazný stop, uši správn? nasazené, prostorný hluboký hrudník, správn? utvá?eno p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen a nesen, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, srst výborné kvality, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Natalie-Bela od Trojske skaly

Katalognr: 50
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)

Alijana Angels Gaboo

Katalognr: 51
Bewertung: V3
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: beste Schwarz-Weisse
Bericht: 4,5 letá fena správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, tmavé oko, kleštový skus, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, prostorný hrudník, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, za pohybu správn? nesen, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb

Bonie Black Koralle

Katalognr: 52
Bewertung: V1
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: Skoro 7 letá fena, elegantní stavby, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, správn? utvá?eno p?edhrudí, pevný a široký h?bet, ocas správn? nasazen správné délky, úhlení kon?etin v po?ádku, srst výborné kvality, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Dafne Black Koralle

Katalognr: 53
Bewertung: V4
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 4,5 letá fena, správného rámce, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, o?i st?ední intenzity, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, hluboký hrudník, správn? utvá?ený h?bet, ocas správn? nasazen a nesen, úhlení kon?etin v po?ádku, srst výborné kvality, pravidelný prostorný pohyb

Mississippi-Missouri Xena

Katalognr: 54
Bewertung: V2
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 2 letá fena, správného rámce, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i správn? utvá?ené, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hrudník, správn? utvá?eno p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, temperamentní pravidelný pohyb

Aisha Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 55
Bewertung: SG2
Klasse: Veteranen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 9 letá fena správného rámce, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavé o?i, voln?jší spodní pysky, uši správn? nasazené, prostorný hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, pevný a široký h?bet, úhlení kon?etin v po?ádku, p?i pohybu tendence mimochodem

Arcana Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 56
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 9,5 letá fena v dobré kondici, ušlechtilá hlava, tmavé o?i, uši správn? nasazené, skus odpovídá v?ku, hluboký hrudník, pevný a široký h?bet, uhlení kon?etin v po?ádku, pravidelný pohyb

Abigale Crazy Cliff

Katalognr: 57
Bewertung: V1
Klasse: Ehren
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 4,5 letá fena správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, hluboký hrudník, pevný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, prostorný pohyb