Ausstellung Bleiswijk CACIB (NL) 02.11.2014


Apachees A Legend of Marley

Katalognr: 1
Bewertung: B1
Klasse: Jüngsten
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Moos van de Bloemenjungle

Katalognr: 2
Bewertung: SG1
Klasse: Jugend
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Daan of The Weeping Willow

Katalognr: 3
Bewertung: SG2
Klasse: Jugend
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Unique Edition vom Burgseeli

Katalognr: 4
Bewertung: SG3
Klasse: Jugend
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Anassu Hearts of Kings And Queens

Katalognr: 5
Bewertung: gut
Klasse: Zwischen
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Mr. Tambourineman vom Burgseeli

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Philos van de Turfhoeve

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Belle Isles Newfs Far Away Eyes

Katalognr: 8
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Innocence van het Stolzhof

Katalognr: 9
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Makalo-Yaro Pro-A´mor Fa´ti

Katalognr: 10
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Twillin Gate Imagine

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOB

Zadok van de Knijpsbrug

Katalognr: 12
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)
Anwartschaft: CACIB-R

Belle Isles Newfs I Am Satisfaction

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)
Anwartschaft: CAC-R, Bester Veteran

Angel van de Lekbengels

Katalognr: 14
Bewertung: SG1
Klasse: Zwischen
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Haylay van het Stolzhof

Katalognr: 15
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)
Anwartschaft: CAC, CACIB

Belle Isles Newfs She Was Hot

Katalognr: 16
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)
Anwartschaft: CAC-R, CACIB-R

Avalons Angel Dark Temptation

Katalognr: 17
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Madrina vom Burgseeli

Katalognr: 18
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Merwedieks Enya

Katalognr: 19
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

Mileoak Kafoozalum

Katalognr: 20
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Lisbet Utke Ramsing (DK)

VDH Europa und Frühjahrssieger