Ausstellung Bastia Umbra CACIB (I) 06.10.2019


King of Helluland Obvious Choice

Katalognr: 409
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Micara Paola Watten (I)
Anwartschaft: CACIB, BOB, BIG3

Cayuga Now Or Never

Katalognr: 410
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Micara Paola Watten (I)
Anwartschaft: Junior-BOB, BOS

Wood Newfs Just Can´t Get Enough

Katalognr: 411
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Micara Paola Watten (I)
Anwartschaft: Puppy-BOB

Wood Newfs Just The Way You Are

Katalognr: 412
Bewertung: vv2
Klasse: Jüngsten
Richter: Micara Paola Watten (I)