Zwinger Nikoma (USA)

Name geboren Rüde / Hündin Farbe Foto
Krupas Luke of Nikoma 02.08.1996
SW
Nikomas Afloat at Peppertree 09.02.1991
SW
Nikomas Alexandra 11.08.1991
SW
Nikomas All That And More 16.12.2003
SW
Nikomas Amos Moses 16.11.1987
SrSW
Nikomas Annebelle Dream-A-Lot 16.12.2003
SW
Nikomas Anticipation 20.02.2008
SrSWmD
Nikomas B Magee O´Topmast 17.07.1989
SW
Nikomas Bear 11.08.1991
SrSW
Nikomas Brilliant Disguise 17.07.1989
SrSW
Nikomas Call The Wind Myrah 30.04.2002
SrSW
Nikomas Charlee 20.02.2008
SWmD
Nikomas Discovery of Miliron 16.12.2003
SrSW
Nikomas Double Stuff 20.06.1993
SW
Nikomas Duke of Windsor 09.02.1991
SmSW
Nikomas Eli of Dream-A-Lot 30.04.2002
SW
Nikomas Ezekiel Jonah 04.04.1992
SW
Nikomas First Class 11.08.1991
SW
Nikomas Forever Young 20.02.2008
SrSWmD
Nikomas Goodwins All That Jazzz 20.02.2008
GraurSW
Nikomas Grand Hurricane 30.04.2002
SrSW
Nikomas Hannah Seanchara 04.04.1992
SmSW
Nikomas Head Over Heels 16.12.2003
SrSW
Nikomas Hechicero del Mar 11.08.1991
SW
Nikomas I´m No Angel 16.12.2003
SrSWrD
Nikomas Jaws Kong Marek 20.02.2008
GraurSW
Nikomas Journey 02.08.1996
SW
Nikomas Just Jazz of Moonfleet 16.12.2003
SW
Nikomas Just One Look 01.08.1992
S
Nikomas Kayla Eden Shadowbear 17.07.1989
SW
Nikomas Kayla of Sun Hillow 04.04.1992
SrSW
Nikomas Kissed By A Rose 30.04.2002
SrSW
Nikomas Kodiak 20.03.1993
SW
Nikomas Kodiak Rex Bear 04.04.1992
SmSW
Nikomas Leather And Lace 02.08.1996
SrSW
Nikomas Little Girl Lexington 30.04.2002
SrSW
Nikomas Little Jeannie 11.07.1995
SW
Nikomas Little Tramp 11.08.1991
SW
Nikomas Maggie Dream-A-Lot 16.12.2003
SrSW
Nikomas Maggie Mae 09.02.1991
SrSW
Nikomas Midnight Magic 09.02.1991
SmSW
Nikomas Midnight Mischief 09.02.1991
SmSW
Nikomas Miss Mischief 20.03.1993
SW
Nikomas Molly Mae 04.04.1992
SmSW
Nikomas Monarch Marley 20.02.2008
SWmD
Nikomas New River Cascade 02.08.1996
SrSW
Nikomas Noah of Dream A Lot 20.06.1993
SrSW
Nikomas Norton of Moonfleet 17.07.1989
SW
Nikomas Ramblin´ Man 02.08.1996
SrSW
Nikomas Reuben James 27.12.1982
S
Nikomas Sir Sampson Klein 16.12.2003
SrSW
Nikomas Sir Winston Goodheart 11.08.1991
SrSW
Nikomas Sweet Emotion 12.10.1999
SrSW
Nikomas Timbermist Lucille 11.08.1991
SrSW
Nikomas Treasure for Pawsinn 16.12.2003
SW
Nikomas True Colors at New River 20.02.2008
SWmD
Nikomas Unchained Melody 20.03.1993
SW