Ausstellung Tampere (SF) 16.06.2019


Goldbears Kentucky Klondike

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Ville Meronen (SF)
Anwartschaft: PU1, SA, BOB

Thickish Newfoundland I Believe I Can Fly

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Ville Meronen (SF)
Anwartschaft: PN1, SA, BOS

Charmifarmin Eddy

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Ville Meronen (SF)
Anwartschaft: PU2, SA, SERT

Faithfully Yours Golden Heartbreaker

Katalognr: 4
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Ville Meronen (SF)
Anwartschaft: PU3, SA

Cismes First Time Lover

Katalognr: 5
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Ville Meronen (SF)
Anwartschaft: PU4, SA, SERT-R

Charmifarmin Darth Darcy

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Ville Meronen (SF)

Dunstons Give Me A Kiss

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Ville Meronen (SF)

Goldbears Lamborghini

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Ville Meronen (SF)

Wishfellow Apassionaatta

Katalognr: 9
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Ville Meronen (SF)

Fairytale Princess Midnight Bear

Katalognr: 10
Bewertung: SG3
Klasse: Jugend
Richter: Ville Meronen (SF)