Ausstellung Ronneby CACIB (S) 13.08.2017


Masterpiece de Anmalamual

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Päivi Eerola (SF)
Anwartschaft: CK, CERT

Nordkjerns Wrecking Ball

Katalognr: 2
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Päivi Eerola (SF)

Cayzencles Expensive Edison

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Päivi Eerola (SF)
Anwartschaft: CK, 4.BHK, CACIB-R

Buckingham Cancrimo

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Päivi Eerola (SF)
Anwartschaft: CK, 3.BHK, CACIB

Cannon Bears Father Figure

Katalognr: 5
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Päivi Eerola (SF)
Anwartschaft: CK, 2.BHK

Newettas Uffe Royal

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Päivi Eerola (SF)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB

Little Bears Galene

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Päivi Eerola (SF)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CERT, BOS

Newettas Highest Bet for Future

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Päivi Eerola (SF)

Cayzencles Exotic Electra

Katalognr: 9
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Päivi Eerola (SF)