Ausstellung Letohallen (N) 05.03.2016


Chiqui Bears Hhagbart

Katalognr: 108
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, CERT

Bikkjehaugens Edvin

Katalognr: 109
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, 4.BHK

Gunder av Kamperhaugbamsen

Katalognr: 110
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, 3.BHK

Bikkjehaugens Non Stop Never Mind

Katalognr: 111
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB

Vaalebjönns Theo

Katalognr: 112
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, 2.BHK

Bikkjehaugens Gunnhild

Katalognr: 113
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, R.CERT, 4.BTK

Chiqui Bears Hheavenly Eia

Katalognr: 114
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Jugend
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, CERT, 3.BTK

Schimos All Way Up Melissa

Katalognr: 116
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, BOS

Bikkjehaugens Trude

Katalognr: 117
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Joyce O´Connor (IRL)
Anwartschaft: CK, 2.BTK