Ausstellung Helsinki (SF) 17.08.2019


Wave Seekers Frozen Moon

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Marja Talvitie (SF)
Anwartschaft: PN1, SA, BOB

Charmifarmin Eddy

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Marja Talvitie (SF)

Wave Seekers You Can Dance

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Marja Talvitie (SF)

Haumean Wonkale

Katalognr: 4
Bewertung: SG1
Klasse: Offene
Richter: Marja Talvitie (SF)

King of Helluland Play Game

Katalognr: 5
Bewertung: SG2
Klasse: Zwischen
Richter: Marja Talvitie (SF)

Charmifarmin Brio

Katalognr: 6
Bewertung: SG2
Klasse: Offene
Richter: Marja Talvitie (SF)